Slider

Szkoła Baletowa Dance Passion
Właściciel – Anna, Karolina Kubiak

ul. Niedziałkowskiego 17, 71-403 Szczecin (biuro) – lewobrzeże

ul. Rydla 93 (Klub „Dąb”), 70-781 Szczecin – prawobrzeże

Telefon:
(00 48) 502 223 857
(00 49) 178 72 31 334
Fax: (0 91) 4 429 745
E-mail: dp@dancepassion.com.pl