Slider

Opłaty – szkoła baletowa Dance Passion


Każdy Uczeń otrzymuje od szkoły wyprawkę (kostium do ćwiczeń, baletki, woreczek firmowy DP na strój do ćwiczeń), by mógł skoncentrować się na ćwiczeniach i nie wyróżniał się w grupie.

Cennik zajęć:
(opłata obowiązuje przez całe 10 miesięcy nauki. Wyjątkiem jest okres wakacyjny: lipiec / sierpień, gdzie opłata wynosi 1/2 ceny)
Po okresie absencji, trwającym 1 miesiąc, powrót do szkoły możliwy jest (po spełnieniu wszelkich formalnych wymogów), po powtórnym wpłaceniu opłaty wpisowej.

1. opłata wpisowa – jednorazowa w całym cyklu nauczania- 150,- zł.

2. miesięczna opłata za zajęcia – w zależności od poziomu nauczania i ilości godzin zajęć w tygodniu:

* 110zł – 60 minut zajęć – 1 raz w tygodniu,
* 145zł – 90 minut zajęć – 1 raz w tygodniu
* 165zł – 60 minut zajęć – 2 razy w tygodniu,

* – grupy specjalne 3-5 razy w tygodniu (cena proporcjonalna do ilości zajęć)

Dodatkowe zniżki:
– przy opłacie za 3 miesiace- 5%,
– przy opłacie za 5 miesięcy- 10%,
– przy opłacie za cały rok- 15%.