Slider

Mała Szkoła Baletowa Dance Passion
… Taniec tkwi w nas wszystkich,
sprawdz czy Twojemu dziecku tylko doda gracji i sprawi, że świadomie zapanuje nad swoim ciałem, czy też stanie się pasją jego życia…

Mała Szkoła Baletowa, to pierwsza szkoła baletowa dla najmłodszych.

Prowadzimy zajęcia na Lewobrzeżu i Prawobrzeżu Szczecina.

Nauka w szkole odbywa się etapami, w zależności od wieku ucznia.
Przyjmujemy dzieci w wieku 4-6 lat – na rok przygotowawczy i zerowy.
Dzieci w wieku 7-11 lat – na wydział dziecięcy, na którym nauka trwa trzy lata.
Wszystkich, którzy ukończyli 12 rok życia, zapraszamy do nauki na wydziale młodzieżowym, na którym nauka trwa sześć lat lub do Niepublicznej Zawodowej Szkoły Sztuki Tańca (szkoły baletowej)

Po zakończeniu każdego roku szkolnego, uczniowie Małej Szkoły Baletowej otrzymują świadectwo, a na zakończenie – świadectwo ukończenia szkoły, absolwenci Zawodowej Szkoły Baletowej otrzymują Dyplom Tancerza.

Uczniowie Małej Szkoły Baletowej mają pierszeństwo ubiegania się o przyjęcie
do Niepublicznej Zawodowej Szkoły Sztuki Tańca Dance Passion ( szkoły baletowej) .

Program nauczania Małej Szkoły Baletowej obejmuje naukę wielu technik tańca.

Rok przygotowawczy i zerowy:
– podstawy baletu (techniki tańca klasycznego) ,
– akrobatyka,
– podstawy tańca ludowego.
– ćwiczenia umuzykalniająco-ruchowe.

Wydział dziecięcy:
– technika tańca klasycznego,
– taniec ludowy,
– akrobatyka,
– ćwiczenia umuzykalniajaco-ruchowe,
– podstawy tańca jazzowego,
– podstawy stepu,
– gimnastyka artystyczna,
– hip hop,
– taniec towarzyski.

Wydział młodzieżowy:
– taniec klasyczny,
– taniec współczesny (jazz, modern),
– taniec ludowy i charakterystyczny,
– akrobatyka,
– gimnastyka artystyczna,
– umuzykalnienie,
– step amerykański,
– hip hop,
– tańce latynoskie,
– wiedza o tańcu.

W trakcie nauki, uczniowie mają mozliwość licznych występów na scenach teatrów, także w spektaklach, tworzonych przez szkołę.
Spektakle prezentowane są także za granicą.
W szkole organizowane są również festyny szkolne i inne imprezy okolicznościowe (zabawy Mikołajkowe, obchody Dnia Matki), a także obozy taneczne.
W każdym semestrze nauki, odbywają się lekcje otwarte dla Rodziców uczniów, na których można obserwować postępy w nauce.

Kadrę pedagogiczną tworzą wykwalifikowani nauczyciele, charyzmatyczni i pełni zapału do pracy.

W każdym momencie trwania nauki na wydziale młodzieżowym Małej Szkoły Baletowej, możliwe jest przeniesienie ucznia do Niepublicznej Zawodowej Szkoły Tańca Dance Passion (szkoły baletowej), w której edukacja kończy sie uzyskaniem Dyplomu Tancerza, po zdaniu Państwowego Egzaminu Dyplomowego. Informacje w zakładce Niepublicznej Zawodowej Szkoły Sztuki Tańca Dance Passion.

Wszystkich serdecznie zapraszamy na zajęcia taneczne do naszej szkoły.