Slider

Opłaty – Niepubliczna Zawodowa Szkoła Sztuki Tańca Dance Passion

Szkoła stara się o nadanie uprawnień szkoły publicznej.

Opłaty:
– pierwsza klasa – 250,- zł. miesięcznie,
– klasa dyplomowa – 450,- zł. miesięcznie,
– opłata administracyjna (wpisowe) – 300,- zł. (jednorazowa w całym cyklu nauczania),

Zniżki:
– przy opłacie za trzy miesiące- 5%,
– przy opłacie za pięć miesięcy- 10%,
– przy opłacie za cały rok- 15%.