Slider

Niepubliczna Szkoła Baletowa
(Niepubliczna Zawodowa Szkoła Sztuki Tańca)

Szanowni Państwo,

z uwagi na powtarzającą się sytuację epidemiologiczną, w roku szkolnym 2021/2022 nie przeprowadzamy Przeglądu Kwalifikacyjnego do Niepublicznej Zawodowej Szkoły Sztuki Tańca.

Wszystkich nowych chętnych do uczęszczania w naszej szkole zapraszamy w następnym roku szkolnym.

Wszelkie dodatkowe informacje, można uzyskać, pod numerem telefonu: 502 223 857.


Niepubliczna szkoła baletowa Dance Passion jest jedyną certyfikowaną szkołą tańca w województwie.

Po ukończeniu szkoły, uczniowie przystępują do Egzaminu, po zdaniu którego otrzymują Dyplom w zawodzie Tancerz.
Czekamy na Was!

Jeśli chcesz zostać jej absolwentem, otrzymując Dyplom Tancerza, zgłoś się do nas na rekrutację.

Ogólne zasady rekrutacji:

– rekrutacja do Niepublicznej Zawodowej Szkoły Sztuki Tańca Dance Passion odbywa się na podstawie wyników, uzyskanych w drodze Przeglądu Kwalifikacyjnegoz

– Przegląd Kwalifikacyjny odbywa się zawsze w miesiącu maju, czerwcu i wrześniu oraz w trakcie roku szkolnego, w zależności od potrzeb szkołyz

– warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły – pierwszej klasy – jest uzyskanie 6 i nie przekroczenie 16 roku życia,

– możliwe jest przyjęcie kandydatów powyżej 16 roku życia, do klas programowo wyższych, niż pierwsza,

– kandydaci składają podanie, wypełniając formularz – formularz możesz pobrać klikając TUTAJ

– oraz zaświadczenie o stanie zdrowia

– ocenie podlegają predyspozycje fizyczne (aparycja, podbicie, gibkość, kręgosłup, staw biodrowy) oraz ruchowe (skoczność, taneczność), a także stopień umuzykalnienia kandydata i poczucie rytmu,

– o przyjęciu do szkoły decyduje średnia ocen, uzyskanych w trakcie przeglądu,

Lista przyjętych kandydatów wywieszona jest, na tablicy szkolnej, trzy dni po zakończeniu Przeglądu Kwalifikacynego.