Strong główna (START) Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca Mała Szkoła Baletowa Dziecięca Akademia Artystyczna Studio Tańca Warsztaty Tańca  


Strona glówna DAA Nasze zajęcia Zapisz Swoje dziecko O akademii Kontakt

O Dziecięcej Akademii Artystycznej
"Dance Passion"


NASZ CEL
Dziecięca Akademia Artystyczna powstała z myślą o wszystkich dzieciach, które, od najmłodszych lat, przejawiają artystyczne zainteresowania. Chcemy stworzyć możliwość szerokiego artystycznego rozwoju, poprzez jednoczesne zajęcia w wielu artystycznych dziedzinach, by dostrzec i w porę uchwycić drzemiący talent i nie dopuścić do jego zaprzepaszczenia. Wczesne zdiagnozowanie szczególnych zdolności dziecka, pozwoli już w najbliższej przyszłości, bez straty czasu, ukierunkować odpowiednio wszelkie działania, prowadzące do osiągnięcia umiejętności na najwyższym poziomie, ku satysfakcji dziecka i dla dobrze pojętego jego rozwoju.

METODY PRACY NAUCZYCIELI
Nad osiągnięciem zamierzonego celu, czuwa wykwalifikowana kadra nauczycieli, która w przyjazny sposób prowadzić będzie naszych podopiecznych przez zróżnicowane korytarze i zakamarki artystycznych zmagań. Metody, formy i treści pracy dobierane są tak, by uwzględniały także indywidualne potrzeby dzieci, a intensywność treści zajęć w maksymalny sposób pobudzała koncentrację i przynosiła wymierne efekty w postaci nabywania umiejętności na najwyższym poziomie. Dominuje zabawowa forma zajęć, częściowo także zadaniowa, by wdrażanie programowych treści odbywało się w bezstresowy i komfortowy dla dziecka sposób.

NIE ZAPOMINAMY O RELAKSIE
Każdy dzień zaplanowany jest tak, aby, oprócz zajęć edukacyjnych, nie zabrakło także czasu na relaks i kreatywną zabawę, która jest naturalną potrzebą spędzania czasu w tym wieku. Chcemy, by dziecko, mając wrażenie, iż robi to, na co ma ochotę, w kontrolowany sposób rozwijało się, wyrabiając pozytywne nawyki i budowało prawidłowe zasady postępowania oraz czerpało radość z każdego dnia pobytu u nas.

GDY BĘDZIEMY SIĘ ROZSTAWAĆ
Na zakończenie pobytu, każdy Rodzic otrzyma naszą pisemną Opinię o swoim dziecku, w której znajdą się informacje o szczególnych jego zdolnościach i talentach, innych, ewentualnych predyspozycjach, a także informacje o wynikach naszych obserwacji, dotyczących zachowania dziecka, jego wrażliwości oraz obszarów , w których radzi sobie bardzo dobrze i tych, w których niezbędna jest pomoc Rodzica i szczególna troska. Każdy nasz Podopieczny otrzyma Certyfikat Dziecięcej Akademii Artystycznej Dance Passion, będący początkiem jego artystycznej drogi oraz miłą pamiątkę.