Strong główna (START) Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca Mała Szkoła Baletowa  
Aktualności ZSST O szkole Nauczyciele Opłaty Dołącz do nas Kontakt

Rekrutacja - Niepubliczna Zawodowa Szkoła Sztuki Tańca Dance Passion

Dla wszystkich rodziców, których dzieci nie zdążyły przyjść do nas w wyznaczonych terminach będziemy organizować zapisy w trybie indywidualnym.

Wszystkich, którzy swoją miłość do tańca przekuć chcą w posiadanie państwowego certyfikatu, zapraszamy na Przegląd Kwalifikacyjny do pierwszej w Szczecinie Niepublicznej Szkoły Baletowej.

Realizujemy 9-letni cykl nauczania.

Po ukończeniu szkoły, uczniowie przystępują do Państwowego Egzaminu, po zdaniu którego otrzymują Dyplom w zawodzie Tancerz.
Czekamy na Was!

Niepubliczna szkoła baletowa Dance Passion jest jedyną certyfikowaną szkołą tańca w województwie.

Jeśli chcesz zostać jej absolwentem, otrzymując Państwowy Dyplom Tancerza, zgłoś się do nas na rekrutację.


Wszelkie dodatkowe informacje, można uzyskać, pod numerem telefonu: 502 223 857.Ogólne zasady rekrutacji:

- rekrutacja do Niepublicznej Zawodowej Szkoły Sztuki Tańca Dance Passion odbywa się na podstawie wyników, uzyskanych w drodze Przeglądu Kwalifikacyjnegoz

- Przegląd Kwalifikacyjny odbywa się zawsze w miesiącu maju, czerwcu i wrześniu oraz w trakcie roku szkolnego, w zależności od potrzeb szkołyz

- warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły - pierwszej klasy - jest uzyskanie 6 i nie przekroczenie 16 roku życia,

- możliwe jest przyjęcie kandydatów powyżej 16 roku życia, do klas programowo wyższych, niż pierwsza,

- kandydaci składają podanie, wypełniając formularz - formularz możesz pobrać klikając TUTAJ

- oraz zaświadczenie o stanie zdrowia

- ocenie podlegają predyspozycje fizyczne (aparycja, podbicie, gibkość, kręgosłup, staw biodrowy) oraz ruchowe (skoczność, taneczność), a także stopień umuzykalnienia kandydata i poczucie rytmu,

- o przyjęciu do szkoły decyduje średnia ocen, uzyskanych w trakcie przeglądu,

Lista przyjętych kandydatów wywieszona jest, na tablicy szkolnej, trzy dni po zakończeniu Przeglądu Kwalifikacynego.