Strong główna (START) Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca Mała Szkoła Baletowa  
Aktualności ZSST O szkole Nauczyciele Opłaty Dołącz do nas Kontakt

Niepubliczna Zawodowa Szkoła Sztuki Tańca Dance Passion


Niepubliczna Zawodowa Szkola Sztuki Tańca "Dance Passion", jest pierwszą w Szczecinie szkołą baletową.
Powstala na mocy rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych.


Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Szkoła zarejestrowana jest w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr 550/11/2010.


Szkoła kształci w zawodzie Tancerz.
Absolwenci uzyskują zawodowy tytuł Tancerza, potwierdzony Dyplomem.

Nauka w szkole trwa 6 lat. Edukacja odbywa się tylko w zakresie przedmiotów zawodowych ( tanecznych) , bez przedmiotów ogólnoksztalcących, co różni ją od Ogólnoksztalcącej Szkoly Baletowej.
To stwarza uczniom szkoły dogodne warunki kontynuacji edukacji w szkolach kształcenia ogólnego.

Do szkoly przyjmowani są kandydaci w wieku 6- 16 lat. Szczególy dotyczące rekrutacji znajdują się w zakladce "Rekrutacja".

Kadra Pedagogiczna posiada kwalifikacje wymagane od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego.
Gościnnie zajęcia prowadzą choreografowie i profesorowie renomowanych europejskich uczelni.

Programy nauczania, ramowe plany nauczania i dokumentacja przebiegu nauczania, oparte są na zapisach zawartych w rozporządzeniach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Procedura oceniania, promowania, klasyfikowania uczniów, odbywa się na zasadach zgodnych z Regulaminem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania ( WSO) oraz Egzaminu Dyplomowego. W sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Program nauczania obejmuje zajęcia z przedmiotów:
- taniec klasyczny,
- taniec współczesny:
   * jazz,
   * modern- Martha Graham, Jose Limon, Isadora Duncan,
- taniec ludowy i charakterystyczny,
- umuzykalnienie,
- techniki wspomagające:
   * akrobatyka,
   * yoga,
   * barre au soll,
- wybrane wiadomości z wiedzy o tańcu,
- podstawy improwizacji tanecznej,
- repertuar.


Przedmioty dodatkowe:
- taniec historyczny,
- partnerowanie,
- step,
- hip hop,
- house,
- new style,
- reagetton.


W trakcie edukacji w szkole, uczniowie mają mozliwość występu w spektaklach, prezentowanych na scenach teatrów, najlepsi będą uczestniczyć w - opłacanych przez szkołę - zajęciach tanecznych prestiżowych szkół tańca za granicą.

Dla kandydatów w wieku 4-16 lat mamy także alternatywę uczestniczenia w zajęciach programowych Małej Szkoły Baletowej, w dziale młodzieżowym.
Absolwenci tej szkoły otrzymują zamiast Dyplomu, Świadectwo Ukończenia Szkoły.
Szczegółowe informacje w zakładce Mała Szkoła Baletowa.

Polecamy także odwiedzenie zakładek: Studio Tańca i Warsztaty Tańca.